Ostatní

Hlavní reference v rámci zaměstnaneckého poměru v BLOCK, a.s.

Projekčně a koncepčně zpracovány zdroje chladu, rozvody tepla, a chladu, kotelny, předávací stanice, parovody, kompresorové stanice, rozvody DI vody, VZT zařízení.

 • Pražské pivovary a.s. - pivovar Staropramen (1997)
 • Lachema a.s. Brno - pavilon CTS (1998)
 • Léčiva a.s. - laboratoře OVP (1998)
 • Terosil a.s. Rožnov p/R - výroba epitaxních vrstev v objektu V12P (1999)
 • Sevac a.s. Praha - výstavba krevních derivátů Bohumile (1999)
 • ČOV Valašské Meziříčí - úprava plynové kotelny na spalování bioplynu (1999)
 • IWK Kysuce - zdroje chladu pro výrobní haly H1, H2, H3 (1999-2005)
 • SNDI s.r.o. Slavkov u Brna - prádelna čistých oděvů (2000)
 • Celestica Ráječko - nový výrobní závod (2000)
 • Autopal s.r.o. Nový Jičín - chlazení lisoven plastických hmot (2000-2005)
 • Lachema a.s. Brno - pavilon jakosti (2001)
 • ARROW Hradec Králové - přístavba výrobního závodu (2001)
 • FN Hradec Králové - budova interních a chirurgických oborů (2000-2001)
 • STV Glass a.s. Valašské Meziříčí - chlazení sklářských technologií (2001-2005)
 • HETTICH k.s. Žďár nad Sázavou - chlazení výrobní technologie (2001)
 • Precision Forging Co. Saudská Arábie . zdroj chladu pro výrobní halu (2001)
 • KOITO Žatec - energetická zařízení (2001)
 • Gruppo Antolín Bohemia Turnov - zdroj chladu (2002)
 • Hella Signal Lighting Slovakia Bánovce nad Bebravou - kompletní zařízení TZB (2003)
 • Hella Autotechnik s.r.o. Mohelnice - měřící a testovací středisko (2003)
 • A.Raymond Jablonec nad Nisou - zdroj chladu (2003)
 • Zentiva a.s. Praha - zdroje chladu (2003-2005)
 • Ecochem a.s. - rekonstrukce laboratoří (2004-2005)
 • INA Schafler Brašov, Rumunsko - zdroj chladu (2004)
 • Městská nemocnice Valašské Meziříčí - zdroj chladu, provozní řády (2004)
 • ASUS Ostrava - zdroj chladu, stlačený vzduch (2004)
 • TBC Bank Tbilisi, Gruzie - klimatizace objektu (2004)
 • Polyfunkční dům Budějovická alej, Praha (2004-2005)
 • Hotel sítě Radison SAS - Iveria Tbilisi, Gruzie - kompletní mech. instalace (2005-2006)