Osobní profil

Studium

  • 1988-1992

Střední průmyslová škola stavební Valašské Mezříčí, obor technická zařízení budov

  • 1992-1997

Vysoké učení technické Brno, fakulta stavební
Obor pozemní stavby, specializace technická zařízení budov

Diplomová práce: Vzduchotechnika archívu

Ocenění: 1.místo v soutěži Studentské tvůrčí činnosti (STČ) školního kola VUT Brno v roce 1997 na téma "Mikroklima archívů a jeho tvorba vzduchotechnikou".

Čestné uznání děkana fakulty stavební za vzorně vypracovanou diplomovou práci.

Praxe

  • 1997-2006

Zaměstnán ve firmě BLOCK, a.s. Valašské Meziříčí jako samostatný projektant a vedoucí oddělení, následně jako hlavní inženýr projektu a samostatný technik divize tepelné techniky a klimatizace.

  • 1998-2006

Souběžná podnikatelská činnost při zaměstnání.

  • 2006 - současnost

Samostatná podnikatelská činnost ve stavebnictví.