Odbornost

Autorizační osvědčení

Členství v profesních komorách

Vzdělávání

Absolvování cyklu celoživotního vzdělávání ČKAIT účastmi na odborných seminářích a přednáškách, pravidelné účasti na firemních dnech.
Odběr odborných profesních časopisů:

Odborná oprávnění