Obecně

Nabízím individuální přístup k zákazníkovi při řešení jeho potřeb a záměrů v oblasti technických zařízení budov.

Dle složitosti a náročnosti zakázky zpracovávám problematiku osobně s využitím 11 let zkušeností v projekční praxi nebo sestavuji tým odborníků, se kterými společně jednotlivé úkoly zpracovávám a prioritně tým řídím jako hlavní inženýr projektu.

Při zpracovávání zakázek se řídíme těmito pravidly:

  • naplnit přání a potřeby zákazníka
  • poskytovat kvalitní a komplexní službu
  • profesionální přístup
  • ochrana informací předaných zákazníkem
  • nestrannost a nezaujatost vůči třetím osobám