Hydraulické vyvažování soustav

Hydraulické vyvážení nabízíme prioritně zákazníkům jako doplňkovou službu k projekční činnosti v oboru technických zařízení budov. Poskytnutí služby je možné i samostatně, není vázáno na projektovou či jinou činnost.

Hydraulické vyvážení vodních soustav systému vytápění a chlazení, rozvodů cirkulace teplé vody jsme schopni realizovat pouze tam, kde jsou použity vyvažovací ventily fy. Tour Anderson.

Měření na jiných typech ventilů závisí na individuální dohodě - možnost připojení přístroje na ventily.