Konzultace a poradenství

V rámci konzultační činnosti a poradenství nabízíme individuální přístup ke klientovi a řešené problematice. Svou činností poskytujeme orientaci v širokém spektru výrobků a systémů pro technická zařízení budov, vodní stavby a technologická zařízení.

Poskytujeme erudované a praxí ověřené informace, které pomohou zodpovědět klientovy otázky, které pomohou určit směr pro naplnění jeho potřeb, a to zejména v těch oblastech:

  • energetické úspory v systémech TZB, jejich vyhledávání a návrh
  • optimální a správný návrh systému pro tvorbu mikroklimatu budov
  • možnosti získání dotací v rámci dotačních titulů
  • návrhy inženýrských sítí sídelních celků
  • návrh opatření k optimalizaci provozu systémů TZB a technologií staveb
  • vyvažování potrubních sítí a aplikace legislativních předpisů pro hospodaření s energiemi