Inženýrská činnost

V oblasti inženýrské činnosti nabízíme tyto činnosti:

  • zpracování studií a investičních záměrů v oborech TZB, VS a technologie staveb
  • zajištění stanovisek správců sítí a orgánu státní správy pro všechny stupně stavebního řízení
  • zpracování provozních řádů pro vytápěcí, vzduchotechnická a technologická zařízení
  • zpracování provozních řádů zdrojů chladu
  • zpracování místních provozních řádů kotelen, rozvodů plynů
  • zpracování provozních řádů vodních děl - ČOV, vodovody, kanalizace, čerpací stanice
  • zpracování terizních knih plynových spotřebičů a plynovodů
  • zpracování odborných posudků staveb
  • zpracování posudků pro dotační tituly z fondu životního prostředí